Pracownicy Laboratorium Elektrycznego montujący elektryczne urządzenie na dworzu przy pomocy dźwigu