Pracownicy Laboratorium Elektrycznego montujący elektryczne urządzenie na dworzu przy pomocy dźwigu

Projekt, wykonawstwo, nadzór

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektu, montażu i modernizacji sieci i instalacji elektrycznych.
Na potrzeby naszych klientów oferujemy również usługę nadzoru inwestorskiego.

Uruchomienia i serwis

Świadczymy szeroki zakres usług serwisowych niezbędnych dla utrzymania ruchu oraz prawidłowej i nieprzerwanej eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
Naszym celem jest profesjonalna i długotrwała współpraca z klientami dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu. Zasady i warunki współpracy ustalamy indywidualnie do potrzeb i możliwości.

Pracownicy Laboratorium Elektrycznego w zielonych kamizelkach podczas prac serwisowych
Pomarańczowe urządzenie PQM zamontowane na ścianie

Systemy kompensacji mocy biernej i wyższych harmonicznych prądu

Specjalizujemy się w analizie, doborze, montażu i uruchomieniach nowoczesnych systemów kompensacji mocy biernej i wyższych harmonicznych prądu w oparciu o kompensatory energoelektroniczne.

Okresowe kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych

Wykonujemy:

-ocenę stanu technicznego – ekspertyzy;
-prace kontrolno – pomiarowe SN/nn (cały zakres pomiarów ochronnych);
-pomiary kamerą termowizyjną – kontrola pracy urządzeń elektrycznych;
-pomiary i analiza parametrów sieciowych SN/nn (rejestracja i wykrywanie anomali takich jak zapady i zaniki napięcia, przepięcia, określenie poziomu THD w prądzie i napięciu, określenie profilu obciążenia itd.);
-inwentaryzacja instalacji elektrycznych, sporządzenie planów i schematów.

Pracownik Laboratorium Elektrycznego prowadzący okresowe kontrole

Opracowania techniczne

Wykonujemy:

-instrukcje eksploatacji urządzeń stacji transformatorowej zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami;
-instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;
-audyty elektryczne, plany i schematy;