Pracownik Laboratorium elektrycznego stojący na maszynie