Grupowa pracowników tworzy plany i opracowania projektów